Martí Olver, Antoni

Tornar al llistat

Felanitx, 17/10/1862
Prev. 01/01/1886
Def. 21/04/1947
Acabats els estudis al poble passà a Palma per fer els estudis eclesiàstics amb els PP. de la Missió, acabant-los a Madrid on fou ordenat prevere el 1886 en aquesta família religiosa. Dia 04.05.1895 va fer Títol de Patrimoni. El 1898 s’incardinà a Mallorca i fou nomenat Vicari de S’Horta i al poc temps passà a Argentina. Dia 21.05.1904 el Bisbe de Córdoba (Argentina) certificava que durant sis anys havoa estat el Rector de les parròquies de San Justo i Río Seco. El 1905 retorna a Mallorca tenint cura del Cemantiri i dedicant-se a la predicació. BOBM 1947, 128. Fiol 585. Rosselló VIII, 324. Darder M0139.