Martínez Puig, Joan

Tornar al llistat

Llucmajor, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Prevere natural de Llucmajor. El 1886 rebia les quatre ordes menors i el Sotsdiaconat. Havia fet Títol de Patrimoni dia 31.05.1886 El 1887 era ordenat Diaca i dia 14.01.1890 rebia l’Exeat per poder passar a Puerto Rico i allà ser ordenat Prevere. Fiol 589. Darder M0162.