Martínez Roig, Josep

Tornar al llistat

Palma, 29/05/1889
Prev. 21/09/1912
Def. 09/08/1954
L’any 1906 entrà a la Sapiència. Participà en el Certamen prsentant els nº 602 i 603. Fou ordenat prevere dia 21.09.1912, començant l’exercici del ministeri com Vicari en la populosa barriada de Santa Catalina, treballant tant en l’ensenyament com en el cercle d’Obrers Catòlics. De 1916 a 1926 fou Vicari in Capite de Galilea i de l’Illa de Cabrera. Els darrers anys de ministeri fou Adscrit a les parròquies de Santa Creu i de Santa Catalina. Morí a Palma dia 09.08.1954. BOBM 1954, 412. Sunyer 306. Darder M0163.