Martorell Jaume, Antoni

Tornar al llistat

Lloret, 11/01/1925
Prev. 10/06/1951
Def. 19/07/1987
Fou ordenat prevere dia 10.06.1951 començant a exercir el ministeri en la vila de Maria de la Salut. com Vicari, on hi romangué durant 17 anys. Havia participat en el Certamen presentant el nº 604, 605 i 606. L’any 1968 fou nomenat Vicari de la parròquia de Crist Rei (Palma), restablert de la malaltia que l’assetjava retornà a la Part Forana l’any 1970 com Rector de l’oratori de Ruberts, el 1971 Secretari d’aquell Arxiprestat i el 1974, fou nomenat Rector de Lloret i encarregat de Ruberts. BOBM 1983, 436. Darder M0182.