Martorell Martorell, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 24/10/1897
Prev. 15/10/1922
Def. 01/11/1970
Fou ordenat prevere dia 15.10.1922 Havia fet Títol de Patrimoni dia 14.09.1921. De 1922 a 1931 fou el Vicari de Marratxí. Passà a Palma i celebrava en la parròquia de la SSma. Trinitat i l’any seguent (1932) era el capellà de les Terciàries Carmelites. L’any 1938 fou nomenat Director interí de la Casa Provincial de la Infància. El 1943 fou nomenat capellà de les Religioses Franciscanes del Carrer Antillón i Adscrit a les parròquies de Sant Alonso Rodríguez i als Hostalets. BOBM 1970, 439. Darder M0184.