Martorell Mir, Joan

Tornar al llistat

Inca, 21/03/1925
Prev. 31/05/1952
Def. 00/00/0000
Acomplerts els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari, fou ordenat Prevere a Barcelona, dia 31.05.1952 en l’avi9nentesa de la celebració del Congrés Eucarístic Internacional. De 1952 a 1954 fou Vicari de santanyí. De 1954 a 1958 tingué el mateix càrrec en la parròquia de Binissalem, tenint cura de l’església dels antics germans Agustins. El 1958 fou nomenat ecònom d’Algaida, on hi restà fins el 1974, que fiou nomenat Rector de Vilafranca, on hi residí fins l’any 1979, que anà a la parròquia ciutadana de santa Catalina Tomàs com Vicari i on ha esmerçat la resta de la seva vida ministerial. Sunyer 382-383. Darder M0188.