Martorell Pou, Llorenç

Tornar al llistat

Mancor de la Vall, 13/12/1888
Prev. 08/07/1915
Def. 05/09/1955
Començats els estudis eclesiàsics el 1907 entrà com Col·legial a La Sapiència. Fou ordenat prevere dia 08.07.1915 començant l’exercici ministerial com Vicari de Llubí, on hi romangué fins el mes de Maig de 1916, que fou nomenat Vicari de Mancor. El 1918 fou nomenat Vicari d’Alaró, on hi romangué fins el 1926, que fou nomenat Vicari in Capite de Capdellà. De 1927 a 1954 fou ecònom de Llubí, on restaurà la Rectoria, va fer la Capella del Roser i inaugurà una Escola Parroquial. La salut anava mancabant i el 1954 es retirà a la vila nadiua. BOBM 1955, 407. HdC 1955, 248. Darder M0194.