Martorell Reus, Gabriel

Tornar al llistat

Inca, 03/02/1915
Prev. 03/06/1939
Def. 11/12/2004
Començats els estudis eclesiàstics al Seminari, l’any 1937 entrà a La Sapiència. Participà en el Certamen presentant els nº 608, 609 i 610. Fou ordenat prevere dia 03.06.1939 Començà l’exercici ministerial com Vicari de Pollença, on hi restà fins el 1944, que retornà a Inca degut a una flebitis que l’acompanyarà tota la vida. Era Adscrit a la parròquia i Rector del Convent de Sant Domingo. El 1954 fou nomenat Vicari d’Inca treballant ardidament en el camp de l’Acció Catòlica Femenina. Participà a les oposicions a Rectoria que el Bisbe Enciso convocà i aconseguí (1962) la Rectoria de Santa Maria la Major, que regentà fins el 1969. Remodelà la capella del Sant Crist per acomodar-la a les exigències litúrgiques conciliars i tingué cura de comprar diferents solars en vistes a possibles locals catequètics i parroquials per a la creixent puixança urbanística que la ciutat experimentava. Promogué una gran recollida de firmes per poder arribar a la Coronació Pontifícia de la venerada imatge de Santa Maria la Major, fet que es realitzà dia 28 de Maig de 1967, en el nou camp de futbol del Constància. Diferents circumstàncies que s’anaren agreujant aconsellaren que renunciàs a la Rectoria, cosa que féu el 1969, doncs a la fi de 1967 ja s’havia nomenat un Vicari encarregat de la parròquia. Establí el domicili a Madrid, on tingué temps de llicenciar-se en Teologia i en altres branques de ciències religioses i eclesiàstiques. BOBM 2004, 49. Darder M0195.