Martorell Roca, Bartomeu

Tornar al llistat

Andratx, 02/02/1913
Prev. 06/06/1936
Def. 11/02/2001
Començats els estudis al Seminari, el 1928 entrà a La Sapiència. Participà en el certamen presentant el nº 611, 612, 613, 614 i 615. Fou ordenat prevere el 06.06.1936 i enviat con Vicari Regent de la parròquia d’Estellencs, i el 1938 en fou nomenat ecònom. El 1942 era nomenat ecònom de la novella parròquia ciutadana de Sant Sebastià. Treballà per fer la feligresia, comprà els solars on anà edificant el temple, els locals parroquials, el Cine Miriam i donada la creixença de la barriada, el 1964 comprà uns solars en vistes a una novella parròquia dedicada al Beat Ramon Llull. El 1967 fou nomenat Visitador del Col·legi de La Sapiència. Participà a les Juntes del Clergat que sorgiren després del Concili Vaticà II, Membre de diferents Juntes d’Ensenyament. El 1983 li arribà la jubilació canònica. El 1993 la Santa Seu li concedí la Creu Pro Ecclesia et Pontifice. El 1996 donà a la impremta: Mi Vida parroquial. Parroquias de Estallencs i Sant Sebastià (1936-1996). L’Ajuntament de Palma donà nom a un carrer: Carrer Rector Bartomeu Martorell. BOBM 2001, 163. GEM XIX, 87. Darder M0196.