Martorell Rubí, Jordi

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1844
Prev. 01/01/1868
Def. 03/09/1930
Fou ordenat prevere el 1868. Dia 19.04.1865 feia son Títol de Patrimoni. Fou el capellà d’honor del bisbe Mateu Jaume i també exercí com Vicesecretari de Cambra en aquell pontificat. Dia 21.06.1878 li foi donat un Benefici del Concordat, a la Seu, i el regentà tota la vida. AC 1619. Darder M0198.