Martorell Sastre, Esteve

Tornar al llistat

Selva, 25/12/1899
Prev. 19/07/1925
Def. 17/06/1990
Fou ordenat prevere dia 19.07.1925. Havia participat en el Certamen presentant els nº 617 i 618. De 1925 a 1928 Vicari d’Establiments. De 1928 a 1930 Vicari de Campanet. De 1931 a 1941 Vicari de Sant Jaume (Palma) de 1941 a 1944 ecònom del Pla de Na Tesa. De 1944 a 1948 Vicari de Selva. De 1949 a 1952 ecònom de Campanet. De 1952 a 1958 Vicari en la parròquia de Sant Miquel. El 1958 era nomenat Vicari de Porto Pi, on hi restà 13 anys, jubilant-se i passant a viure a les Germanetes dels Pobres, on morí. BOBM 1990, 294. GEM III, 35. Darder M0199.