Martorell Suau, Martí

Tornar al llistat

Pollença, 28/03/1866
Prev. 09/03/1895
Def. 16/02/1939
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895. Dia 17.04.1893 havia fet Títol de Patrimoni. Serví tota la vida la feligresia pollensina en diferents ministeris. De 1904 a 1917 tingué cura d’anar a celebrar, els diumenges i festes, al Port. Fou el Rector de l’antic Convent de sant Domingo i el 1924 fou nomenat Notari de l’Arxiprestat. BOBM 1939, 75. Darder M0200.