Martorell Veny, Guillem

Tornar al llistat

Calvià, 23/06/1857
Prev. 22/03/1890
Def. 27/01/1914
Havia fet Títol de Patrimoni dia 26.02.1889 i fou ordenat prevere dia 22.03.1890 i aquest mateix any entrà a l’Oratori de sant Felip Neri. BOBM 1914, 36. Vallori, Biografies, 66. Darder M0201.