Mas Bauzà, Jaume

Tornar al llistat

Menorca, 05/09/1897
Prev. 29/05/1920
Def. 31/05/1919
Dia 31.05.1919 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 29.05.1920. Dia 31.01.1922 fou nomenat Vicari de la parròquia de la Santíssima Trinitat, aque llavors estava establerta a l’església de Santa Fe, com també Director de la Confraria de sant Cristòfol. Sabem que el 1928 vivia a la barriada de Santsa Catalina i era el capellà de les Religioses Saleses. L’any 1959 era Adscrit a la parròquia de El Terreno. Darder M0208.