Mas Fiol, Félix

Tornar al llistat

Valldemossa, 01/01/1859
Prev. 19/12/1891
Def. 30/08/1934
Acomplerts els estudis al poble, passà a Palma per fer els estudis eclesiàstics. Dia 23.02.1890 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Tota la vida serví la feligresia de Valldemossa. BOBM 1934, 353. Darder M0216.