Mas Galmés, Francesc

Tornar al llistat

Sant Joan, 22/06/1878
Prev. 19/09/1903
Def. 23/07/1953
Fou ordenat prevere dia 19.09.1903. Dia 21.04.1902 havia fet Títol de Patrimoni. De 1903 a 1908 era Adscrit a Sant Joan. Fou col·laborador a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. De 1908 a 1910 Vicari de sant Joan. De 1910 a 1913 Vicari in Capite de Maria de la Salut. De 1913 a 1917 Adscrit a la parròquia santjoanera. El 1917 regentà la Vicaria in Capite de Moscari, per tornar l’any següent a la vila nadiua, regentant el càrrecs d’Adscrit, Vicari i ecònom. Tingué cura d’edificar la nova Rectoria, el Centre Parroquial, el Cinema (1926). L’any 1939, essent ecònom de Sant Joan fou nomenat Arxiprest de Manacor. El 1904 creà la Banda de Música i la Coral d’homes. El 1922 la primera biblioteca que hi hagué a la vila. El 1932 creà l’Escola Parroquial. Dia 24.06.1999 l’Ajuntament de Sant Joan el declarà Fill Predilecte i donà el nom Ecónomo Mas a un carrer de la vila. BOBM 1953, 297.GEM, X, 314. Estelrich, 152. Darder M0218.