Mas Juan, Pere

Tornar al llistat

Valldemossa, 01/01/1869
Prev. 22/09/1894
Def. 23/03/1928
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 28.05.1892 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 22.09.1894 i l’any següent fou nomenat Vicari d’aquella parròquia.. Esmerçà tota la vida servint la feligresia de sa vila, tenint cura de la Congregació del Sagrat Cor de Jesús que en aquella parròquia estava establerta. Fou el corresponsal, a Valldemossa, de l’obra del Diccionari de Mn.Alcover. BOBM 1928, 289. Darder M0267. HdC 1928, 111.