Mas Mesquida, Pere Joan

Tornar al llistat

Campos, 07/03/1872
Prev. 00/06/1900
Def. 17/10/1953
Havent estudiat el Batxillerat i feta la carrera de Magisteri, entrà al Seminari. Féu Títol de Patrimoni dia 25.01.1898 Fou ordenat prevere en el mes de Juny del 1900. Tenia cura de l’antic Convent de PP. Mínims fins que el 1907 fou nomenat Vicari in Capite de S’Horta (Felanitx). El 1909 fou nomenat Rector de l’Oratori de Sant Joan (Banys de Campos). Fou un bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. El 1923 fou nomenat Vicari in Capite de la Colònia de Sant Jordi, comprant els solars on posteriorment s’edificaria el temple parroquial, El 1926, a La Colònia estant, també fou nomenat Vicari de Cabrera, tenint cura d’acabar l’obra que Mn. Emili Sagristà hi havia començat. Hi romangué fins que juridicament les Vicaries de la Colònia i la de Cabrera s’uniren, dia 08.04.1938. BOBM 1953, 427. Reus II, 187. Sunyer 280. Darder M0305. HdC 1953, 250.