Mas Munar, Macià

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1855
Prev. 31/01/1917
Def. 14/09/1929
Fou ordenat prevere dia 31.01.1917 Havia fet Títol de Patrimoni dia 20.11.1916. Començà l’exercici de son ministeri servint la feligresia de Manacor fins que dia 01.02. 1918 fou nomenat Vicari de Capdepera i l’any 1920 en fou nomenat ecònom. Dia 5.02.1921 fou nomenat Vicari un Capite de Ses Salines per retornar a Manacor com Adscrit a la parròquia el 1928.BOBM 1929, 384. Sunyer 378. Darder M0306.