Mas Quetglas, Antoni

Tornar al llistat

Manacor, 23/09/1930
Prev. 21/12/1957
Def. 08/11/2011
Fou ordenat prevere dia 21.12.1957 començant son ministeri com ecònom de Son Roca, fins que el 1967 fou nomenat Rector de la nova parròquia de Sant Pius X. Dia 14.07.1977 fou nomenat Notari del Tribunal Eclesiàstic De 1980 a 1994 Custos de l’Església de santa Catalina de Sena i encarregat del Moviment de la Renovació Carismàtica. De 1995 al 2002 Rector de Son Ferrer (Calvià). El 2003 es jubilà de la vida parroquial i era el capellà de les Religioses del Centre Eucarístic i de les Religioses de La Puresa. BOBM 2011, 638. Darder M0313.