Mas Soto, Andreu

Tornar al llistat

Manacor, 28/03/1867
Prev. 19/12/1891
Def. 10/11/1936
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Dia 13.05.1890 feia sdon Títol de Patrimoni. Començà el ministeri com Catedràtic de llengua llatina i d’Humanitats al Seminari, fins que l’any 1903 fou nomenat ecònom de Llucmajor. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Participà a les oposicions de 1913 i li fou assignada la parròquia de Sineu, on hi restà fins a la mort. L’any 1935 li fou assignat un Regent. BOBM 1936, 604. Fuster, 290. Darder M0322.