Mas Taberner, Guillem

Tornar al llistat

Campos, 28/04/1925
Prev. 01/01/1963
Def. 26/10/1982
Aconseguida la llicenciatura com Advocat i com Medicus Veterinarius i després d’haver exercit la professió uns quants anys i haver ocupat diferents càrrecs de responsabilitat civil en el camp de la sanitat insular, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Aconseguida la llicenciatura en Teologia, fou ordenat prevere el 1963. Començà a exercir el ministeri com Vicari de la parròquia d’Artà. L’any 1966 fou nomenat Vicari de Gènova i Rector de l’església de la Bonanova i Notari de la Cúria Diocesana. Des de 1970 a 1972 publicà tot un seguit d’articles a la revista “Papeles de Son Armadans” que dirigia Camilo José Cela. BOBM 1983, 237. Reus II, 262-265.