Mascaró Buades, Guillem

Tornar al llistat

Campanet, 26/03/1880
Prev. 24/09/1904
Def. 17/02/1946
Fou ordenat prevere dia 24.09.1904 Dia 10.02.1903 va fer Títol de Patrimoni. Havia participat en el Certamen amb el nº 531. Començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua fins que el 1906 fou nomenat Vicari in Capite de Moscari, on hi restà fins el 1913 que participà a les oposicions i fou nomenat Rector de Búger, on hi restà fins el mes de desembre de 1937, que renuncià a la Rectoria i fou nomenat Vicari de Campanet, on morí. BOBM 1946, 56. Pons, 100-101. Darder M0225.