Mascaró Nadal, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 18/10/1862
Prev. 24/09/1889
Def. 27/01/1937
Fou ordenat prevere dia 24.09.1889. Dia 28.09.1881 havia fet Títol de Patrimoni. Començà exercint el ministeri a Manacor, tenint cura de l’església de Fartàritx, fent escola en el centre de segon ensenyament que allà hi havia. Dia 29.08.1901 demanava permís per anar cinc anys a Buenos Aires, retornà l’any 1906 i tornà a treballar pastoralment a Manacor. Fou cofundador de La Aurora (1906-1916). Escriví i donà a la imprenta: El Rei Herodes, comèdia popular. Vida de Sant Antoni i Sant Pau, comèdia. Els Pastorells, comèdia. 1930 Bosquejo histórico – piadoso del Santo Cristo de Manacor. 1931 Episodios de mi tierra. 1934 Poesies mallorquines, Premi Ciutat de Manacor d’aquell any (segona edició 1990). L’Ajuntament de Manacor, el 1975, donà el seu nom a un carrer. BOBM 1937, 79 Fuster Valls pàg. 292. Fiol, 616. GEM, X, 310. Darder M0228.