Mascaró Nadal, Miquel

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1865
Prev. 14/03/1891
Def. 04/03/1920
Fou ordenat prevere dia 14.03.1891 Dia 01.09.1893 fou nomenat Vicari de Binissalem amb residència a la sufragània de Lloseta. Fou col·laborador aamb Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 01.10.1907 fou nomenat Vicari de Manacor. BOBM 1920, 208. Darder M0229.