Massanet Cabrer, Gabriel

Tornar al llistat

Artà, 25/05/1907
Prev. 03/06/1939
Def. 24/07/1988
Fou ordenat prevere dia 03.06.1939. Començà l’exercici del ministeri, el 1939, com Vicari de la parròquia d’Artà i encarregat de la Colònia de Sant Pere i capellà dels Ermitans de Betlem. Tingué cura d’aixecar el nou temple parroquial, una escola parroquial i erigir el cementiri del lloc. El 14.05. 1954 fou nomenat ecònom de Llubí, on hi restà fins a la jubulació canònica que li arribà el 1977.. Aixecà una casa pel Vicari, un centre social, noves teulades al temple parroquial, embellí l’ermita del sant Crist i conrà un esplet de vocacions sacerdotals. que li arribà el 1977. BOBM 1988, 421. Darder M0244.