Massanet Sancho, Rafel

Tornar al llistat

Artà, 04/10/1859
Prev. 17/12/1887
Def. 24/03/1936
Fou ordenat prevere dia 17.12.1887. Dia 05.11.1886 feia son Títol de patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Esmerçà tota la vida com Adscrit a la parròquia d’Artà. Dia 04.03.1929 fou nomenat capellà de l’ermita de Betlem. BOBM 1936, 175. Darder M0252.