Massanet Verd, Antoni Maria

Tornar al llistat

Palma, 12/03/1865
Prev. 22/12/1888
Def. 16/10/1911
L’any 1877 començà els estudis al Seminari, dia 02.11.1886 feia Títol de Patrimoni i dia 22.12.1888 era ordenat prevere pel Bisbe Cervera, en la Capella del Palau. Exercí el ministeri entregat a diferfents grups apostòlics de la parròquia de Sant Miquel. L’any 1895 fou nomenat Catedràtic del Seminari. Regentà les Càtedres de Matemàtiques i Metafísica, però la seva màxima dedicació fou com Visitador de les Religioses tant Franciscanes, com Germanes de la Caritat, com també com Director de l’Adoració Nocturna, que aleshores entrava a Mallorca. En el mes de Desembre de 1907 fou presentat per Bisbe de Sogorb i dia 20 una repicada general de campanes anunciava al poble que havia estat nomenat per aquesta Seu. Fou consagrat a Mallorca, dia 23.05.1908, cosa que revestí un extraordinari explendor ja que s’havia fet la reforma de Gaudí a la Seu i feia segles que no s’havia consagrat un bisbe a Mallorca. Els consagrants foren Campins de Mallorca, Torres de Menorca i Cardona, titular de Sion i coadjutor d’Eivissa Dia 12 de Juny embarcà cap a València per fer l’entrada a Sogorb dia 14. Breu fou el pontificat per aquelles terres, doncs morí dia 16.10.1911. L’Ajuntament de Palma, dia 31 de Desembre del mateix 1911, el declarà Fill Il·lustre de Mallorca i posà son retrat a la Sala. BOBM 1908, 145-155; 1911, 259-260.268. Abans l’Ajuntament de Muro (1909) l’havia delcarat Fill Il·lustre i donà el seu nom a un dels antics carrers de la vila. GEM, X, 337 Fills Ilustres de Palma 283-284. Costa i Llobera, Obres Campletes 857-864. L’any 1946 en la col·lecció “Semblanzas sacerdotales” s’hi publicà “Destellos de un báculo. Iltmo y Rvdmo.Sr.Dr. Antonio Mª Massanet Verd Obispo de Segorbe” obra que sortí de la “Unió Apostòlica de Mallorca”, l’autor del qual és Mn. Francesc Esteve i Blanes HdC 1911, 166. Darder M0255.