Massot Jofre, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 07/01/1877
Prev. 20/09/1902
Def. 10/04/1935
Fou ordenat prevere dia 20.09.1902. Començà el ministeri celebrant, durant 7 mesos, en la parròquia de Santa Catalina (San Magí), fins que passà a celebrar al Pont d’Inca. De 1913 a 1916 fou el Vicari de Deià i retornat a Santa Catalina en fou nomenat Vicari, càrrec que tingué fins a la mort. Fou Director i professor de l’Escola nocturna gratuïta que tenia la parròquia, Capiller del sant Crist dels Navegants i Depositari de la Casa Social Benèfica de la Creu Roja que hi havia a Santa Catalina. BOBM 1935, 159. HdC 1935, 149. Darder M0334.