Nicolau Gual, Rafel

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1846
Prev. 21/12/1872
Def. 26/04/1906
Fou ordenat prevere dia 21.12.1872 Dia 10.01.1866 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1877 fou nomenat Vicari de Porreres. Dia 01.12.1894 deixà la Vicari per passar a Montuïri com Regent. Dia 01.07.1897 passà com ecònom a Sóller i aquest mateix any, juntament amb el Rector de Sant Jaume, anà a Madrid per presentar a la Nunciatura i al Govern les firmes dels capellans mallorquins perquè Campins fos el Bisbe de Mallorca. L’any 1899 aconseguia la Rectoria de Campanet, on hi restà fins a la mort. BOBM 1906, 99. Darder N0060.