Nicolau Blanes, Rafel

Tornar al llistat

Artà, 08/09/1858
Prev. 23/12/1882
Def. 19/05/1935
Fou ordenat prevere dia 23.12.1882. Dia 06.12.1880 va fer Títol de Patrimoni. Esmerçà tots els anys de son ministeri servint la faligresia artanenca, on morí. BOBM 1935, 258. Darder N0053.