Nicolau Amorós, Miquel

Tornar al llistat

Artà, 04/05/1865
Prev. 24/09/1892
Def. 00/02/1951
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892 Dia 14.10.1891 havia fet Títol de Patrimoni. Tota la vida restà a Artà, feia de Primatxer i tenia cura de l’Escolania. BOBM 1951, 207. Darder N0045.