Mulet Escarrer, Francesc

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1823
Prev. 24/03/1855
Def. 19/11/1902
Començats els estudis eclesiàstics, dia 18.07.1842 entrà a La Sapiència, essent-ne, quan pertocà, Rector. Dia 28.06.1852 féu Títol de Patrimoni. Fou Batxiller en Arts i Llicenciat en Filosofia i Lletres. Fou ordenat prevere dia 24.03.1855 i nomenat Vicari in Capite de la barriada de Santa Catalina (1855-1878). Fou professor de Religió i Moral Catòlica de l’Institut Balear. Dia 27.08.1866 s’obrí el procés per concedir-li la Medalla al Mèrit de Beneficiència per la feina feta en la barriada de Santa catalina per assistir als apestats del Còlera de 1865. Dia 18.08.1867 començà les obres del nou temple parroquial que encara perdura. Fou Doci corresponent de l’Acadèmia Bardcelonesa filosòfica-científica de Sant Tomàs. Quan les Religioses Franciscanes s’establiren a Porreres féu un donatiu prou significatiu perquè edificassin la Capella. Morí als 79 anys, a Porreres. Era germà del tembé prevere i organista Mn. Jaume Mulet i Escarrer, Porreres 1828-1897 BOBM 1902, 383. Darder M0800.