Massot Planas, Melsion

Tornar al llistat

Palma, 09/12/1870
Prev. 20/12/1895
Def. 20/08/1953
Estudiat el Batxiller a l’Institut Balear Tècnic de Palma, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Féu Títol de Patrimoni dia 19.06.1893 i fou ordenat prevere dia 20.12.1895. Abans de l’ordenació sacerdotal ja gaudia del Benefici d’organista de la parròquia de Santa Eulàlia. Ho fou 60 anys. Començà els estudis musicals amb son pare, Mestre Guillem Massot i Beltran (1842-1900). Anà a Madrid per ampliar estudis musicals, estudiant Harmonia i Composició amb Felip Pedrell, Orgue amb mestre López Almagro i Piano amb mestre Beck. Quan s’havia de fer la Comissió Editora de l’obra de Ramon Llull, Mn. Alcover el proposà per transcriure les obres de Llull. Ha deixat escrits tot un seguit de motets i una Col·lecció de cants de Mallorca, harmonitzats per a Orgue. Es dedicà a la predicació i al confessionari. Escriví vàries obres d’ascètica i de Història i fou Jutge en diferents oposicions a organista. BOBM 1953, 356. GEM, X, 340. Darder M0335.