Matas Jaume, Pere Josep

Tornar al llistat

Marratxí, 14/03/1855
Prev. 07/06/1879
Def. 24/12/1934
Fou ordenat prevere dia 07.06.1879 Dia 28.10.1876 va fer Títol de Patrimoni. Esmerçà tots els anys dels seu ministeri com Adscrit en la parròquia de Santa Eulàlia, on tingué moltes responsabilitats en el nombrós Reverend Comú d’aquella parròquia. BOBM 1934, 547. Darder M0280.