Matas Mestre, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 10/09/1937
Prev. 20/06/1965
Def. 00/00/0000
Ordenat prevere dia 20.06.1965 passà com Vicari a la parròquia de sant Joan Bta. de Calvià, l’any 1967 passà com Vicari a la parròquia de sant Andreu de Santanyí, on hi fundà el Petit Grup de Santanyí amb el qual actuà a diferents pobles de Mallorca i a Alemanya i a programes de ràdio i televisió amb l’espectacle musical El món vers Déu, el món vers l’home. fins que l’any 1973 passà a l’arquidiòcesi de Los Angeles (Califòrnia), treballant entre els nombrosos hispans que allà resideixen. El 1978 s’incardià allà i servia a la parròquia de Ntra.Sra. del Santo Rosario, mentre també ajuda al Dtor Espiritual de la Escuela de Cursillos i l’any 1977 n’esdevé el Dtor Espiritual. Sense deixar aquest treball comença a ser el Vice director del departament de Comunicacions de l’Arxidiòcesi, treball que farà durant 14 anys, dirigint i presentant els programes setmanals Dios camina contigo; Somos y seremos. L’any 1994 el fort terratrèmol de Northridge destruí totes les instal·lacions i es donà per acabada aquesta tasca. El 1985 fou nomenat Capellà de Sa Santedat i el 1988 Prelat d’Honor de Sa Santedat. El 1996 treballava entre els hispans en la parròquia de San Antonio de Long Beach, creant-se una nova parròquia en la barriada Montebello dedicada a Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa per a l’assistència religiosa d’unes 24.000 famílies. Allà fundà una escola que aixoplugava 600 alumnes i 60 professors, l’any 2004, estant en aquesta parròquia torna emprendre la tasca al front de la Escuela de Cursillos fins que l’any 2015, tot celebrant les noces d’or sacerdotals, es jubila d’aquests treballs per restar en l’església que l’ha acollit durant tants d’anys i gaudir d’una ben merescuda jubilació. GEM, X, 349. Sunyer 435. Fiol, 622, Modèlics, 40.