Matas Pocoví, Miquel

Tornar al llistat

Sant Joan, 06/08/1864
Prev. 06/04/1889
Def. 27/03/1952
Fou ordenat prevere dia 06.04.1889 Féu els estudis eclesiàstics a Mallorca i a Menorca. Dia 23.08.1887 féu Títol de Patrimoni. Tota la vida fou Adscrit i organista en la vila nadiua.BOBM 1952, 240. Estelrich, 153. Darder M0287.