Negre Muntaner, Joan

Tornar al llistat

Bunyola, 17/07/1869
Prev. 22/09/1894
Def. 08/10/1927
Fou ordenat prevere dia 22.09.1894. Dia 27.10.1891 havia fert Títol de Patrimoni. Havia aconseguit el Títol de Batxiller en Ciències i Lletres. Fou col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. Esmerçà tots els anys de son ministeri predicant en moltes trones de Mallorca i servint la feligresia bunyolina, allà acabà els dies. BOBM 1927, 293. Darder N0039. HdC 1927, 176.