Nebot Antich, Mateu

Tornar al llistat

Manacor, 04/10/1891
Prev. 08/07/1915
Def. 09/07/1956
L’any 1905 aconseguia el títol de Batxiller a l’Institut de Palma i el 1908 ingressà al Seminari. Participà al Certamen amb els nº 737, 738, 739 i 740. Dia 31.05.1914 va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere en el primer Congrés Litúrgic de Montserrat dia 08.07.1915. Començà l’exercici ministerial com Vicari in Capite de Galilea. De 1916 a 1919 ho era del Coll d’En Rebassa. De 1919 a 1921 ho era de Sant Nicolau, fent l’any 1922 oposicions al Cos de capellans castrenses. El 1922 es llicencià en Dret Civil i Canònic. Arribà al grau de Tinent Coronell. Hi ha publicats diferents sermos que féu a Mallorca i a Menorca. Redactà unes notes sobre la guerra civil que han estat publicades per Miquel Duran Pastor: 1936 en Mallorca. ”Repertorio documental y notas establecidas a partir de la Memoria redactada por Mateo Nebot Antig” (1982). BOBM 1956, 379. GEM XI, 348; Fuster 341. Darder N0035.