Mateu Bauzà, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1864
Prev. 21/12/1889
Def. 18/04/1901
Fou ordenat prevere dia 21.12.1889. Començà l’exercici ministerial a Galilea, d’on en fou nomenat Vicari dia 03.06.1890. Dia 30.12.1891 fou nomenat Vicari de sa Vileta, on hi restà els dies de la seva vida. El 1895 li publlicaren: Panegírico de la Beata Catalina Tomàs predicado... 28 Julio 1895 BOBM 1901, 154. Darder M0303.