VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

VICARI EPISCOPAL

Mn. Francesc Vicens Gomila

patrimoni@bisbatdemallorca.org

Comissió assessora del patrimoni

Mn. Francesc Vicens Gomila

Comissió assessora d´orgues històrics

 

Museu Diocesà (gestionat per la Seu)

Biblioteca Diocesana

bibliotecadiocesana@bisbatdemallorca.org

Jaume Mercant Simó                    

Arxiu Diocesà

Mn. Cesar Murillo Rademacher

archivodiocesanomallorca@hotmail.com

Museu Bíblic

Mn. Francesc Ramis Darder

rancescramisdarder@gmail.com

Taller de restauració

Sra. Antonia Reig Morro

trbm@bisbatdemallorca.org