VICARIES EPISCOPALS PER AL TERRITORI I EL CLERGAT

VICARI GENERAL

Mn. Josep Adrover Vallbona       vicarigeneral@bisbatdemallorca.org

Vicari Territorial de Palma-Ponent, Palma-Llevant i Tramuntana-Ponent

Mn. Marià Gastalver Martín       marianogastalver@gmail.com

Vicari Territorial de Llevant, Pla-Nord i Migjorn

Mn. Antoni Amorós Terrassa      amorosta@hotmail.com

Diaconat Permanent

Mn. Joan Carles Thomas Sedano              thomasriera@hotmail.com

Arxipreste de Palma-Ponent

Mn. Antoni Dols Salas                    antonidols@gmail.com

Arxipreste de Palma-Llevant

Mn. Eugeni Garcia Julia                 genio122@hotmail.com

Arxipreste de Tramuntana-Ponent

Mn. Antoni Mercant Morey        antonimercant@gmail.com

Arxipreste de Llevant

Mn. Josep Cerdà Thomas             josepcerdatomas@gmail.com

Arxipreste de Pla-Nord

Mn. Carles Seguí Pou                     cseguipou@gmail.com

Arxipreste de Migjorn

Mn. Bartomeu Villalonga Moyà                tomeuvillalonga@bisbatdemallorca.org