Organització

BISBE

Mons. SEBASTIÀ TALTAVULL

C/ Mirador, 5

07001 Palma

 

CONSELL EPISCOPAL

 

Mn. JOSEP ADROVER VALLBONA

Vicari General y Moderador de la Cúria

Mn. MARIÀ GASTALVER MARTÍN

Vicari Episcopal per als arxiprestats de Palma – Llevant, Palma – Ponent, Tramuntana – Ponent

Mn. ANTONI AMORÓS TERRASSA

Vicari Episcopal per al territori dels arxiprestats de Pla – Nord, Llevant i Migjor

Mn. FRANCESC VICENS GOMILA

Vicari Episcopal per al patrimoni històric i cultural

P. ANTONI CAÑELLAS BORRÀS, CO

Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada i  la Pietat Popular

Sants del dia

20/05/2024Sant Bernadí de Sena, santa Lídia, santa àurea.

Campanyes