()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/11/2022Sant Lleonard de Porto Maurizio, sant Sirici papa, sant Conrad.

Campanyes