()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

08/12/2022Immaculada Concepció de santa Maria, sant Macari, sant Eutiquià papa.

Campanyes