Sa Capelleta (Sóller)

Apartat 154
7100 SÓLLER (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971631870

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes