Molts d&#39anys!

Nadal és un moment fort de celebració de la nostra memòria històrica que ens remet a l’origen del cristianisme. Nadal és el moment clau que marca l’inici del nostre calendari, dintre del qual l’any litúrgic assenyala els esdeveniments i les festes més importants d’aquesta memòria cristiana. Per a mi i per a l’Església de Mallorca és un goig i motiu de felicitació per a desitjar-vos que ho ben celebrem amb l’esperit festiu que es mereix i en facem partícip tanta gent com ens sigui possible. El bé sempre s’ha de contagiar i difondre.

Amb la senzillesa amb què els pastors i els reis troben Jesús després de cercar-lo, som convidats a fer el mateix i tenir prou humilitat per deixar-nos guiar. Per això, quina estrella ens guia? Per quina llum ens deixam il·luminar? Jesús ha dit: «Jo som la llum del món! El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida» (Jn 8,12). Que ens ho recordi la bellesa de tanta llum que hi ha pels carrers i dins les cases.

Tanmateix, avui, on trobam Jesús? El trobam al llarg de la història humana, a la cova de Betlem i col·locat dins una menjadora. El trobam infant, en el cor de la vida de família. El trobam adolescent explicant als seus pares el sentit de la seva vocació. El trobam adult, escollint els seus col·laboradors –els deixebles– i deixant-se acompanyar per ells pels camins de Palestina. Amb ells, s’ha fet proper, present a cases i pobles, atenent qualsevol persona i curant els malalts, fent cas dels més pobres, alliberant els pecadors. Així, ha restituït la dignitat humana de tots els homes i dones, proclamant que són feliços els pobres, els humils, els qui tenen fam i set de ser justs, els compassius, els nets de cor, els qui treballen per la pau, els perseguits pel fet de ser justs (cf. Mt 5,1-11). El trobam perseguit, condemnat a mort i ressuscitat, viu per sempre.

Així i tot, Éll mateix ha eixamplat les dimensions i les ocasions de la nostra trobada amb Ell, quan s’ha identificat amb els qui en el nostre món s’ho passen més malament: els qui tenen fam i set, els forasters, els qui estan despullats de tot, els malalts i els qui són a la presó. Jesús valora cada vegada que ens hem posat al costat d’ells, fins a dir-nos que s’hi identifica: «Tot allò que feis a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho feis» (cf. Mt 25,31-35) I, en conseqüència, tot allò que no feim amb ells, tampoc no ho feim amb Ell. Nadal ens obre els ulls a aquesta altra cara de les festes que no podem esquivar. I, sobretot, el trobam en la Paraula, en l’Eucaristia i en els sagraments, moments de gràcia, d’autèntica trobada, font d’alegria i festa.

En ocasió d’aquest Nadal, Cap d’Any, Epifania, i valgui per tot l’any, vos desitj que amb paraules i fets arribem a aquest grau d’estimació, de solidaritat i d’empatia amb tothom, suprimint de paraula i de fet tota exclusió humana i deteriorament de l’entorn ecològic. Tots som responsables del moment que vivim i de la terra que habitam. Estimem-ho tot i proposem-nos un estil de vida més evangèlic, per tal que entre tots construïm una nova convivència que vetli per la dignitat dels infants i joves, dels adults, ancians i famílies. Jesús, Déu fet humanitat entre nosaltres, s’ha avançat a assenyalar-nos el camí, a fer-lo amb nosaltres i amb tot home i dona de bona voluntat que s’afegesqui a fer junts aquesta aventura cristiana.

Per això, ENS FELICITAM i ens desitjam MOLTS D’ANYS, començant per l’any que ja és a les portes, l’any nou de 2020. Que la lluminosa Epifania ens obri a totes les dimensions de la nostra vida i de la nostra terra, sempre respectades, defensades i promogudes a favor de la persona humana, primer centre d’atenció i actuació de Jesús, sempre en nom de Déu que és Pare i ens estima entranyablement amb amor infinit.  

Amb tot el meu afecte, rebeu una abraçada fraternal.

Sants del dia

13/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes