Fundació Esplai de les Illes

C. Seminari, 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971714479
fundacioesplai@fundacioesplai.org

Responsables

VicepresidentVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/12/2022Sant Nicolau de Bari, sant Pere Pasqual, santa Dionísia i Majòric.

Campanyes