Fundació Esplai de les Illes

C. Seminari, 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971714479
fundacioesplai@fundacioesplai.org

Responsables

VicepresidentVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes