Adoració Nocturna Espanyola

CL Concepció 7B
07012 Palma ()
Tlf.:
santiagoamer@bisbatdemallorca.com

Responsables

Director EspiritualMulet Bujosa, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes