Adoració Nocturna Espanyola

CL Concepció 7B
07012 Palma ()
Tlf.:
santiagoamer@bisbatdemallorca.com

Responsables

Director EspiritualMulet Bujosa, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/12/2022Sant Nicolau de Bari, sant Pere Pasqual, santa Dionísia i Majòric.

Campanyes