Moviment Familia Albertiana

CM dels Reis 102
07013 Palma (Palma 1)
Tlf.:
mfa.mallorca@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes